kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Aleš Kroupa

Party Organisation and Structure at National Level and Local Level in the Czech Republic Since 1989

Kostelecký, Tomáš, Aleš Kroupa. 1996. „Party Organisation and Structure at National Level and Local Level in the Czech Republic Since 1989.“ Pp. 89-119 in Lewis, P. (ed.). Party Structure and Organisation in East-Central Europe. Aldershot: Edward Elgar Publishing Ltd.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná politika
volby (a volební výzkumy)