kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký, Věra Patočková. 2012. „Islands of Innovation in the Czech Republic: the international labour market of highly skilled workers and brain gain policies.“ Pp. 136-159 in U. Hilpert and H. Lawton Smith (eds.). Networking Regionalised Innovative Labour Markets. London, New York: Routledge.
Sdílejte tuto stránku