jiná publikace
Hečková, Michaela. 2014. „Praha 14 JE kulturní.“ elektronický dokument.

Studie Praha 14 JE kulturní mapuje proces revitalizace městské části Praha 14 prostřednictvím kultury v letech 2013 – 2014.  Zaměřuje se tak na tvorbu kulturní strategie, celkového strategického plánu, konverzi bývalé sídslištní kotelny na kuturní a kreativní centrum Plechárna, terénní antropologický výzkum a projekty zaměřené na přímou participaci aktivních místních obyvatle při spoluutváření obsahu.

 

Sdílejte tuto stránku