Trvání projektu: 
2015 - 2017

Podstatou projektu je rozvinout intersekcionální přístup v české sociologii zaměřené na zkoumání sociálních nerovností. Intersekcionalita, jako teoretický rámec a analytický nástroj pro pochopení nerovností ve společnosti, bude využita pro zmapování dopadů ekonomické krize na zaměstnanost. Projekt odpoví na otázku, které skupiny populace definované prolínáním sociálních charakteristik byly nejvíce negativně ovlivněny dopady současné ekonomické krize a jaké jsou zkušenosti, prožívání a strategie vyrovnávání se těchto skupin s měnícími se podmínkami v tomto procesu? Budeme pracovat se vzájemnou interakcí především těchto charakteristik: věk, vzdělání, třída, ekonomické postavení, gender, etnicita, národnost, rodinná situace (rodinný stav, počet dětí, typ domácnosti), fáze životního cyklu. Projekt aplikuje smíšený metodologický přístup: a) sekundární analýza reprezentativních sociologických a statistických dat zaměřená na skupiny nejvíce postižené dopady krize, b) kvalitativní výzkum zaměřený na prolínání znevýhodňujících charakteristik.

http://intersekcionalita.soc.cas.cz/

 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 14, zobrazeno 1 - 10)

Hašková, Hana, Saxonberg, Steven

The authors combine historical and sociological institutional analysis to show that despite the
political and socio-economic transformation in 1990s, the institutional development during and
before the communist era provides the best explanation for current childcare policies in Central
Europe. While most authors have concentrated on policy changes that have taken place in the region

Téma:
gender, péče, práce, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková Hana
Téma:
gender, péče, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
popularizační článek
Jurik, Nancy, Křížková, Alena, Pospíšilová (Dlouhá), Marie

Purpose

This paper aims to utilize a mixed-embeddedness approach to examine how state welfare policies, employment conditions and gender norms shape orientations to divisions of business and domestic labor among Czech copreneurs, i.e. romantic couples involved in businesses together.

Design/methodology/approach

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Hašková, Hana, Dudová, Radka

Economic transformation after 1989 and the global economic recession that began in 2008 have caused an increase in precarious work in the countries of Central and Eastern Europe. As a result of refamilialization, precarious work acquired a specific form for women.

Téma:
gender, péče, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková, H., Z. Uhde
Téma:
gender, péče
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana; Dudová, Radka

The article compares the development of policies pertaining to care for preschool children in
the course of the second half of the 20th century in France and in the Czech Republic. It aims at
identifying the key factors that led to the differentiation of the policies and institutions in the two
countries, especially with respect to support for extra-familial care and formal care institutions

Téma:
péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Pospíšilová, Marie

The article is based on the contemporary trend in entrepreneurship research, which stresses context. We deal primarily with the family embeddedness of entrepreneurship, which is easily studied in the case of copreneurial couples, where the link is the tightest. In our article we use the term copreneurs as “romantic” partners involved in the same business. The degree of involvement in the same business is self-defined.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, A., M. Pospíšilová, N. Jurik, G. Cavender

Women entrepreneurs are not a homogenous group, intersectional approaches are essential to grasp how multiple dimensions of entrepreneurs’ social identities converge to frame opportunities. Our study focuses on the experiences and ambitions of small, purposively-selected samples of women business owners from two countries – the United States (US) and Czech Republic (CR).

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, H., Křížková, A., Pospíšilová, K.
Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková, Hana, Alena Křížková, Kristýna Pospíšilová
Téma:
gender, práce, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky