Completed project

Sociální sítě a prostorová mobilita bezdomovců

Trvání projektu: 
2015 - 2016

Program podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR. 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
migrace a mobilita
sociální kapitál
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
GA AV ČR