Trvání projektu: 
2016 - 2019

Hlavní cíle projektu jsou dva: (1) podpora činnosti a rozvoje sociálněvědní výzkumné infrastruktury poskytované Českým sociálněvědním datovým archivem (CSDA) a (2) zajištění zapojení České republiky do velké panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA. CSDA slouží jako národní datové centrum pro sociálněvědní výzkum, které shromažďuje, zpracovává a uchovává soubory dat z českých a mezinárodních výzkumných projektů a zpřístupňuje je pro účely jejich dalšího analytického využití ve vědeckém výzkumu a při výuce na vysokých školách. CSDA je rovněž zapojen v sítích pro mezinárodní výměnu dat, vytváří zázemí pro českou účast v mezinárodních komparativních šetřeních a poskytuje podporu pro využívání sekundární analýzy dat v sociálněvědním výzkumu. CSDA je českým národním uzlem panevropské výzkumné infrastruktury CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a poskytovatelem jejích služeb v ČR. Hlavním cílem CESSDA, která byla založena v rámci realizace Cestovní mapy Evropského  strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI Roadmap), je poskytování snadného přístupu k sociálněvědním datům nehledě na jejich umístění v datových úložištích, hranice zemí, jazyky a oblasti výzkumu. CESSDA vytváří komplexní integrovanou sociálněvědní datovou infrastrukturu na základě propojení a spolupráce národních datových archivů a vyvíjí a koordinuje rozvoj standardů a postupů a definuje nejlepší praxe v oblasti uchovávání a poskytování dat.

MŠMT, Velké infrastruktury výzkumu a vývoje, kód: LM2015060

Web: http://archiv.soc.cas.cz

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 7, zobrazeno 1 - 7)

Chylíková, Johana, Martin Buchtík

This article presents an analysis of the construct validity of the Right-Wing Authoritarianism (RWA) scale measured on a nationally representative sample of respondents in the Czech Republic. The authors – adhering to a paradigm of internationally comparative research – test whether the RWA scale, which was originally developed in the North American cultural milieu, can serve as a valid measurement instrument in a significantly different cultural environment.

Téma:
metodologie výzkumu, náboženství a religiozita, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
recenzovaný článek
Chylíková, Johana
Téma:
migrace a mobilita
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana, Fält, Katja
Téma:
sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
jiná publikace
Krejčí, Jindřich, Chylíková, Johana
Téma:
sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
jiná publikace
Chylíková, Johana
Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
recenzovaný článek
Chylíková, Johana

Cílem tohoto článku je informovat především kvantitativně zaměřené sociální vědkyně a vědce o základních vlastnostech velkých dat a představit možnosti a omezení využívání těchto dat v sociálně vědním výzkumu.

Téma:
metodologie výzkumu
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
recenzovaný článek
Chylíková, Johana, Martin Vávra, Jindrich Krejčí, Jennifer Buckley, Michaela Kudrnáčová
Téma:
sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
jiná publikace