Trvání projektu: 
2015 - 2019

Evropa čelí obrovským socio-ekonomickým výzvám: ekonomické krizi a vysoké nezaměstnanosti mladých lidí, stárnutí populace či klimatickým změnám, které nás nutí změnit energetické, dopravní a ubytovací zvyklosti. Projekt SERISS spojuje tři sociálněvědní výzkumné infrastruktury - mezinárodní výběrová šetření European Social Survey (ESS) a Survey for Health Ageing and Retirement in Europe (SHARE) a dále sdružení evropských datových archivů CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives). Projekt SERISS má za cíl dodat Evropské unii, Evropské komisi a vládám členských států spolehlivé socio-ekonomické informace.

Konkrétními cíly projektu je následující:
1) lépe reprezentován evropskou populaci s důrazem na reprezentaci ohrožených skupin jako jsou mladí nezaměstnaní, staří lidé v institucích a migranti,
2) posílit mezinárodní harmonizaci dat,
3) pracovat na vývoji softwaru pro efektivnější sběr dat,
4) propojit data z výzkumů s administrativními daty, 
5) zajistit etické aspekty výzkumu a ochranu osobních dat vytvořením EU standardu pro výběrová šetření.

Horizon 2020; INFRADEV-4-2014-2015: Implementace a řízení vzájemných služeb a řešení pro ESFRI a další iniciativy výzkumných infrastruktur. Číslo projektu 654221.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
sociologická data
Zadavatel: 
mezinárodní projekt