kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana; Marta Kolářová. 2003. „Women´s Non-governmental Organizations and Women´s Groups in Left- and Right- wing Social Movements.“ Pp. 45-57 in H. Hašková, A. Křížková (eds) . Women´s Civic and Political Participation in the Czech Republic and the Role of the European Union Gender Equality and Accession Policies. Prague: Institute of Sociology. 103 s.

Left

Témata: 
gender
občanská společnost
Sdílejte tuto stránku