kapitola v knize / monografii
Kudrnáč, Aleš. 2016. „Do Czech Citizens Recognize Political Parties’ Logos and Does It Matter?“ Pp. 214–219 in P. Lyons and R. Kindlerová (eds.). Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 552 s.
Součást publikace: 
2016
Pat Lyons and Rita Kindlerová (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku