kapitola v knize / monografii
Kudrnáč, Aleš

Do Czech Citizens Recognize Political Parties’ Logos and Does It Matter?

Kudrnáč, Aleš. 2016. „Do Czech Citizens Recognize Political Parties’ Logos and Does It Matter?“ Pp. 214–219 in P. Lyons and R. Kindlerová (eds.). Contemporary Czech Society. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 552 s.
Součást publikace: 
2016
Pat Lyons and Rita Kindlerová (eds.)

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)