impaktovaný článek
Kudrnáč, Aleš. 2021. „A study of the moderating effects of obesity and poor health on the distance to the ballot station and probability to vote relationship .“ Party Politics 27(3) 540-551. [cit. 20.5.2021]. Dostupné z: https://doi.org/10.1177/1354068819867414.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku