nerecenzovaný článek
Ferenčuhová, Slavomíra a Petr Vašát. 2021. „"Ethnographies of urban change: introducing homelessness and the post-socialist city.".“ Urban Geography 42(9): 1217-1229. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02723638.2021.1930696.
Sdílejte tuto stránku