Ekonomická sociologie

Ekonomická sociologie

Výzkumné oddělení ekonomické sociologie rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi ekonomií a sociologií – od teoretických otázek až po empirický výzkum. V oblasti životní úrovně jsou zkoumány souvislosti objektivních a subjektivních faktorů blahobytu, otázky spokojenosti v zaměstnání a v životě. V oblasti sociálních a ekonomických nerovností jsou řešeny problémy mzdové a příjmové diferenciace, vnímání rozdílů a rovnostářství. Aktuální projekty jsou zaměřeny na měření chudoby a na nové dimenze sociální stratifikace ve středoevropském porovnání.

Ve skončeném velkém projektu byla provedena obsáhlá analýza a zhodnocení vývoje celé české sociologie od jejích počátků v 19. století až do současnosti. Řešení vyústilo do desítek článků a několika knih, včetně objemných „Dějin české sociologie“.  Významným výzkumným okruhem jsou dále otázky náboženství v kontextu globálních a evropských proměn.  Jsou řešena témata související s aktuálně probíhajícími změnami náboženského a církevního života a jejich recepce v české společnosti, naposledy se zaměřením na česko-slovenské srovnání, k němuž vzniká knižní publikace.

Konkrétní výzkumná témata: 

  • problematika mezd
  • ekonomická nerovnost
  • subjektivní blahobyt
  • měření chudoby
  • sociální stratifikace
  • náboženství a religiozita
  • dějiny sociologie
  • historická sociologie

Kontakt: +420 210 310 222

Témata: 
dějiny sociologie
ekonomie
historická sociologie
korupce
mzdy a příjmy
náboženství a religiozita
spotřeba
životní úroveň

Připojené obrázky

Obrázky: 
Oddělení Ekonomické sociologie
Oddělení Ekonomické sociologie