Ekonomická sociologie

Ekonomická sociologie

Oddělení ekonomické sociologie rozvíjí svoji činnost v široké oblasti mezi ekonomií a sociologií od teoretických otázek až po empirický výzkum. Konkrétně se jedná o sociální souvislosti trhu práce, mzdovou a příjmovou diferenciaci, sociální a ekonomické nerovnosti, sociální a hospodářské politiky. Data národních a mezinárodních výzkumů jsou využívána pro poskytnutí komparativního a vývojového obrazu české společnosti. V roce 2013 byl zakončen projekt věnovaný vztahům mezi objektivními a subjektivními indikátory blahobytu.

V oblasti sociologie náboženství jsou řešena témata související s aktuálně probíhajícími změnami náboženského a církevního života a jejich recepce v české společnosti. Ve velkém projektu byla rovněž provedena obsáhlá analýza a zhodnocení vývoje celé české sociologie od jejích počátků v 19. století až do současnosti. Řešení vyústilo do desítek článků a několika knih, včetně objemných „Dějin české sociologie“ publikovaných v roce 2014, jejichž hlavním autorem a editorem je Zdeněk R. Nešpor.
 

Kontakt: tel.: +420 210 310 222

Připojené obrázky

Obrázky: 
Oddělení Ekonomické sociologie
Oddělení Ekonomické sociologie