Semináře

30. 3. 2006

na kterém vystoupí Petr Matějů, Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

20. 3. 2006

30. března 2006 v zasedací místnosti č. 207, 2. patro ve 14 hodin.

22. 2. 2006

Jana Chaloupková: postoje k imigraci v evropských zemích

14. 2. 2006

Semináře se budou konat pravidelně každých čtrnáct dní v budově Sociologického ústavu AV ČR. Vystoupí na nich pracovníci Scoiologického ústavu AV ČR s tématy svých výzkumných projektů.

21. 11. 2005

Seminář se koná ve čtvrtek 1.12. ve 14 hodin mimořádně v Ústavu dějin umění v Husově ulici č. 4, v prvním pratře v zasedací místnosti č. 117

3. 11. 2005

Seminář se koná 24. listopadu 2005 v Sociologickém ústavu AV ČR v zasedací místnosti č. 207 ve 14 hodin.

27. 10. 2005

Seminář pořádá oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace, Akademie věd České republiky a Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. v prostorách Anglo-americké vysoké školy v úterý 8.11.2005 ve 13:00 hodin. Zájemci o účast se mohou registrovat na...

Stránky