Proběhlé akce

14. 2. 2006

Semináře se budou konat pravidelně každých čtrnáct dní v budově Sociologického ústavu AV ČR. Vystoupí na nich pracovníci Scoiologického ústavu AV ČR s tématy svých výzkumných projektů.

21. 11. 2005

Seminář se koná ve čtvrtek 1.12. ve 14 hodin mimořádně v Ústavu dějin umění v Husově ulici č. 4, v prvním pratře v zasedací místnosti č. 117

3. 11. 2005

Seminář se koná 24. listopadu 2005 v Sociologickém ústavu AV ČR v zasedací místnosti č. 207 ve 14 hodin.

27. 10. 2005

Seminář pořádá oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace, Akademie věd České republiky a Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. v prostorách Anglo-americké vysoké školy v úterý 8.11.2005 ve 13:00 hodin. Zájemci o účast se mohou registrovat na...

27. 10. 2005

se koná v úterý 8.11.2005 ve 13:00 hodin v prostorách Anglo-americké vysoké školy, Lázeňská 4, Praha 1

21. 10. 2005

Seminář se koná 3. listopadu 2005 v Sociologickém ústavu v zasedací místnosti č. 207 ve 2. patře ve 14 hodin.

14. 10. 2005

Seminář se koná ve čtvrtek 20. října 2005 v sociologickém ústvu v zasedací místnosti č.207, 2. patro ve 14 hodin

13. 10. 2005

ELITY A ROZŠÍŘENÍ EU, Praha 17.-18. 2. 2006, třetí z řady šesti mezinárodních workshopů networku pro výzkum elit, na téma: Resistence a podpora veřejnosti pro různé typy integrace do EU mezi novými členskými zeměmi ze střední a východní Evropy.

9. 10. 2005

Konferenci organizuje Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR a koná se pod záštitou poslankyně Anny Čurdové, předsedkyně Rady vlády ČR pro rovné příležitosti mužů a žen, a místopředsedy vlády pro ekonomiku Ing. Martina Jahna.

Stránky