Projekt

Český národní uzel ESS (European Social Survey)

Trvání projektu: 
2016 - 2019

Evropský sociální výzkum (ESS) je akademický mezinárodní výzkum. Šetření ESS se v Evropě konají každé dva již od roku 2001. Šetření měří vzorce postojů, představ a chování populací více než třiceti zemí. Témata, která sleduje, jsou následující:

 • Občanství, občanská angažovanost a demokracie
 • Imigrace (postoje k imigraci)
 • Rodina, práce a blahobyt
 • Vyhledávání zdravotní péče
 • Ekonomická morálka
 • Osobní a sociální blahobyt: vytváření indikátorů pro prosperující Evropu
 • Časování života: organizace životní dráhy v Evropě
 • Zkušenosti s ageismem a jeho vyjádření
 • Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě
 • Práce, rodina, blahobyt: důsledky ekonomické recese
 • Důvěra v trestní spravedlnost: evropská komparativní analýza
 • Osobní a sociální blahobyt
 • Jak Evropané rozumí a hodnotí demokracii
 • Sociální nerovnosti v oblasti zdraví a jejich determinanty
 • Postoje k přistěhovalcům a jejich předkům
 • Postoje veřejnosti ke změně klimatu, energetické bezpečnosti a preference v oblasti energetických zdrojů
 • Postoje k sociálnímu zabezpečení v měnící se Evropě: solidarita pod tlakem

Zadavatelem projektu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Témata: 
hodnotové orientace
metodologie výzkumu
sociologická data
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Pospíšilová, Jaroslava, Krulichová, Eva a kol.

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize.

Téma:
důvěra/sociální koheze, EU, hodnotové orientace, identita, kriminalita, migrace a mobilita, občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie