Projekt

Globální výzvy a lokální řešení environmentální situace: Udržitelný životní styl a hnutí životního stylu

Trvání projektu: 
2017 - 2018

Cílem tohoto projektu je prozkoumat lokální reakce na globální environmentální problémy (změna klimatu, degradace půdy, kvalita potravin apod.) z hlediska sociálních hnutí a životního stylu. Výzkumná aktivita je realizována v rámci Strategie AV 21 Globální konflikty a lokální souvislosti (http://globalnikonflikty.cz).

Globální klimatické změny na začátku 21. století s sebou nesou nejen ekologické problémy, ale také rostoucí uvědomění obyvatelstva a potenciál ke změně. Jednou z možností, jak reagovat na environmentální problémy je změna hodnot a způsobu života. Projekt se zaměřuje na zkoumání možností udržitelného životního stylu v České republice. V této souvislosti tematizuje snahy o soběstačnost a praxi do-it-yourself, jejich konstrukci a způsoby realizování v oblastech životního stylu jako je bydlení a zahradničení, strava a produkce potravin, péče o děti, oblékání a obouvání, léčení či vzdělávání na úrovni individuální a komunitní. Zkoumá hodnoty a životní styly, které jsou rámované jako „eko“ (přírodní, šetrné k životnímu prostředí, přirozené), „bio“ (zdravé, živé, podporující život) a „lokální“ (místní, venkovské, komunitní).

Dále analyzuje environmentální „hnutí životního stylu“ (lifestyle movements), komunity a aktivity, které tématizují a realizují v praxi ekologickou šetrnost, udržitelnost a soběstačnost: hnutí návratu k zemi, permakulturní hnutí, hnutí za potravinovou suverenitu, hnutí zero waste a ekokomunity. Tato hnutí životního stylu můžeme definovat jako skupiny, které vědomě a aktivně propagují životní styl jako hlavní prostředek k podpoře sociální změny. Hnutí a komunity jsou zkoumány jako síť aktérů, organizací a jedinců. Projekt se zaměřuje na (1) ideologické rámce těchto hnutí, (2) způsoby, jak aktéři transformují diskurzy do praxe a konkrétních životních stylů, a (3) sociální kapitál v rámci sítě a vztahy s aktéry v lokalitě (sousedé, občanská sdružení, místní samospráva atd.).

Výzkum je založen na analýze médií (jak alternativních, tak mainstreamových), zúčastněném pozorování a rozhovorech s lidmi, kteří propagují a/nebo žijí udržitelný životní styl. Projekt navazuje na výzkumy prof. Hany Librové o dobrovolné skromnosti a ptá se, zda lze soběstačnost chápat jako nový mobilizační rámec pro praxi udržitelného životního stylu u nás.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
hodnotové orientace
identita
kultura
město a vesnice
rodina
zdraví
životní prostředí
životní styl
Zadavatel: 
ostatní

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Kolářová, Marta
Téma:
životní prostředí, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
popularizační článek

Připojené informace