Completed project

InTune - Integrated and United: A Quest for Citizenship in an ‘ever closer Europe’

Trvání projektu: 
2005 - 2009

Projekt číslo CIT3-CT-2005-513421 je součástí šestého rámcového programu Evropské komise. Jeho cílem byl výzkum změn v rozsahu, povaze a charakteristice občanství, které procházeli změnou v důsledku prohlubování a rozšiřování Evropské unie. Projekt se zaměřil na integrační a decentralizační procesy na národní i evropské úrovni, které ovlivňují tři základní dimenze občanství: identitu, reprezentaci a výkon dobrého vládnutí.

Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Připojené informace