Completed project

PLATENSO - Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe

Trvání projektu: 
2013 - 2016

Cílem PLATENSO je připravit návrh na vytvoření právního základu pro evropský subjekt, který by se věnoval sociálně-ekonomickým otázkám jaderných technologií, a rozvíjet doporučení pro výzkumné strategie v PLATENSO zemích. Tím posílit schopnosti výzkumných ústavů zemí střední a východní Evropy podílet se na výzkumu EU ohledně řízení, správy a sociálních aspektů technologií. Jsou mapovány výzkumné infrastruktury, v jejichž rámci se uskuteční výzkumné aktivity a usiluje se o to, aby výzkumné přístupy zahrnuly dostatečně širokou paletu. Výzkumné strategie jsou tvořeny pro výzkum v oblasti řízení, sociální a společenské otázky, které jsou integrovanou součástí programů EU. Strategie jsou testovány na případových studiích, aby byla zajištěna jejich proveditelnost. Řada aktivit podporujících síťování je významným krokem k položení skutečných základů výzkumným strategiím v PLATENSO zemích. 
Vytvoření právního základu evropského subjektu, zabývajícího se socio-ekonomickými záležitostmi jaderných technologií, má potenciál překonat bariéry, které stále existují, tím, že je plně vezme v úvahu a bude si vědom sociálních a politických problémů, které je provázejí. 

zadavatel: 7. rámcový program Euratom 

hlavní řešitel: Kjell Andersson (Karita Research AB, Švédsko)

spoluřešitelé:

Gaston Meskens (Studiecentrum voor Kernenergie, Belgie)
Ruslan Stefanov (Center for the Study of Democracy, Bulharsko)
Phil Richardson (Galson Sciences Limited, Spojené Království)
Martin Ďurďovič (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Hana Vojtěchová (ÚJV Řež, a.s.)
Andras Perger (Energiaklub szakpolitikai inzezet modszertani kozpont egyesulet, Maďarsko)
Nadja Zeleznik (Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe - REC, Slovinsko)
Povilas Poskas (Lietuvos Energetikos Institutas, Litva)
Katarzyna Iwinska (Collegium Civitas, Polsko)
Piotr Stankiewicz (Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu, Polsko)
Agnieszka Miskiewicz (Instytut Chemii i Techniki Jadrowej, Polsko)
Marko Polic (Univerzita v Ljubljani, Slovinsko)
Petr Mihok (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko)
Gabriel Bianchi (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, Slovensko)
Anna Vári (ESSRG Kft., Maďarsko)
Meritxell Martell (Martell Lamolla Meritxell, Španělsko)
Adrian-Paul Iliescu (Universitatea din Bucuresti, Rumunsko)
Martin Constantin (Sucursala Cercetari Nucleare – Pitesti, Rumunsko)

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
EU
veřejná politika
Zadavatel: 
mezinárodní projekt