Completed project

Regionální rozvojové zájmy území Orlicka

Trvání projektu: 
2005

projekt řešený v rámci Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem, na němž se podílejí také další ústavy AV ČR

Zadavatel: 
GA AV ČR