kapitola v konferenčním sborníku
Linek, Lukáš

Analýza volební účasti

Linek, Lukáš. 2004. „Analýza volební účasti.“ Pp. 267-305 in Šaradín, Pavel a kol. Volby do Evropského parlamentu v České republice. Olomouc: Periplum. ISBN 80-86624-22-6.

Text analyzuje volební účast při volbách do Evropského parlamentu v České republice s použitím dat agregovaných pro jednotlivé okresy a s využitím individuálních dat z dotazníkového šetření. Volební účast zvyšovaly náboženské vyznání a bydliště v malých obcích a naopak jí snižovaly nezaměstnanost, nižší příjmy a obecně nízká sociální třída. Zároveň identifikace s politickou stranou a pocit politické efektivnosti zvyšovaly pravděpodobnost, že se občan zúčastní voleb.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)