kapitola v knize / monografii
Červinková, Alice, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Bez názvu: mozaika ženských uměleckých aktivit na přelomu tisíciletí

Červinková, Alice, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá. 2006. „Bez názvu: mozaika ženských uměleckých aktivit na přelomu tisíciletí.“ Pp. 205-220 in Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.). Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 331 s. ISBN 80-7330-087-7.

Tento text se zabývá utvářením ženského umění a dynamikou, kterou tento pojem vyvolává. Vycházíme z rozhovorů s umělkyněmi, které tvoří genderově nestereotypní/sensitivní umění a soustředíme se na to, jakým způsobem se jejich umění ne/angažuje v širším společenském kontextu. Sledujeme vnitřní a vnější dialogy umělkyň o vnímání vlastní tvorby, reakcí publika a médií, a setkáváme se s velmi specifickým vymezením vůči hromadnému zařazení do určitých myšlenkových proudů. Tuto neochotu můžeme vnímat jako neochotu vystavit své dílo/umění apriornímu zařazení do skupiny ženského politického umění. Angažovanost umění není brána jako prvoplánovitá a objevuje se termín feminismus s přívlastkem.. Zaměřujeme se dále specificky na vztah umělkyň k feminismu a zjišťujeme, že mnohovýznamnost tvorby se přes otevřené tematizování genderové rutiny zařazení do jedné škatulky feminismu často brání.

Součást publikace: 
2006
Hašková, Hana, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
gender
životní styl