jiná publikace
Hana Tenglerová

Cena Milady Paulové 2009 - 2016

Hana Tenglerová. 2016. „Cena Milady Paulové 2009 - 2016.“ 978-80-7330-255-9. [cit. 9. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.genderaveda.cz/files/cenamiladypaulove-2016.pdf.

Publikace představuje formou portrétních fotografií a stručných medailonů nominované a laureátky Ceny Milady Paulové v letech 2009 - 2016, jejich profesní zaměření a výzkumná témata, jimž se věnují. Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Je udělována vědkyním za jejich celoživotní přínos české vědě.

Left

Témata: 
gender
sociologie vědy