odborná kniha / monografie
Machonin, Pavel, Milan Tuček (eds.)

Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury

Machonin, Pavel, Milan Tuček (eds.). 1996. Česká společnost v transformaci. K proměnám sociální struktury. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 364 s. ISBN 80-85850-17-6.

Systematické porovnání sociologických dat z období státního socialismu s daty popisujícími transformaci společnosti v letech 1990 - 1993.

Left

Témata: 
sociální nerovnosti
sociologická data
transformace

Připojené odkazy