popularizační článek
Křížková, Alena

České ženy v podnikání – bariéry a úspěchy