kapitola v knize / monografii
Nešporová, Olga

Changing life trajectories and the composition of households

Nešporová, Olga. 2010. „Changing life trajectories and the composition of households.“ Pp. 21-46 in Večerník, Jiří (ed.). Individuals and Households in the Czech Republic and CEE countries. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 218 s. ISBN 978-80-7330-186-6.

Kniha se zaměřuje na demografické a socioekonomické chování jedinců a domácností v České republice po roce 1989, které porovnává se situací v dalších zemích EU, v prvé řadě zemích středovýchodní Evropy. Pojednávané oblasti zahrnují formování rodiny a životní trajektorie, rozdíly ve výdělcích a příjmovou nerovnost, postavení sebezaměstnaných a rodinných firem, a také spojitost náboženské přináležitosti jedinců a rodin.

Součást publikace: 

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
EU
hodnotové orientace
mzdy a příjmy
rodina
sociální nerovnosti