kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Tomáš Konečný, Michal Franta, Simona Weidnerová, Jiří Večerník, Petr Soukup

Country Report of the Czech Republic

Matějů, Petr, Tomáš Konečný, Michal Franta, Simona Weidnerová, Jiří Večerník, Petr Soukup. 2008. „Country Report of the Czech Republic.“ Pp. 16-41 in Schwarzenberger, Astrid (ed.). Public / private funding of higher education: a social balance. Hannover: HIS Hochschul-Informations-System GmbH. 157 s.

Cíl naší studie je popsat a analyzovat rozložení nákladů vyššího vzdělání ve státním a soukromém sektoru. Následující sekce se zaměřuje na velikost, obecnou strukturu a základní principy českého vyššího vzdělávacího systému, stejně jako zvláštní komponenty vyššího vzdělání financovaného veřejnými penězi. Tyto jsou zaměřeny přímo studenty, jejich rodinami nebo mohou mít i jinou podobu. Dále pak představujeme a diskutujeme výsledky z mikro a makro dat. Nakonec vše shrnujeme v poslední části.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
veřejná politika
vzdělání