impaktovaný článek
Linek, Lukáš

The Czech Republic

Linek, Lukáš. 2008. „The Czech Republic.“ European Journal of Political Research. Political Data Yearbook 47 (7-8): 947-951. ISSN 0304-4130.

Článek je pravidelným příspěvkem do Ročenky vydaváné jako součást časopisu European Journal of Political Research. Popisuje politické změny v ČR v průběhu roku 2007. Článek se zaměřuje na takové otázky, jako formování vlády, změny ve vládě a hlavní témata politiky.