kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka

The Czech Republic

Mansfeldová, Zdenka. 2004. „The Czech Republic.“ Pp. 223-253 in Berglund, Sten, Joakim Ekman, Frank H. Aarebrot (eds.). The Handbook of Political Change in Eastern Europe. Northampton: Edward Elgar. 626 s. ISBN 1-84-0648-546.

Kapitola věnovaná České republice stejně jako všech 13 kapitol o zemích střední a východní Evropy poskytuje čtenáři standardní informace o volebním chování, složení vlády, volebním a ústavním uspořádání od roku 1989. Společným tématem všech kapitol jsou politické rozpory a tato kapitola nabízí hloubkovou analýzu měnící se struktury rozporů v České republice.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)