kapitola v knize / monografii
Mansfeldová, Zdenka

Czech Trade Union in EU Governance

Mansfeldová, Zdenka. 2008. „Czech Trade Union in EU Governance.“ Pp. 129-140 in Kusznir, Julia, Heiko Pleines (eds.). Trade Unions from Post-Socialist Member States in EU Governance. Changing Europe (Book 5). Stuttgart: Ibidem. 198 s. ISBN 978-3-89821-857-3.

Základní téma, kterému se kniha věnuje, je, zda odbory z post-socialitických zemí adekvátně reprezentují své zájmy na úrovni EU. Kapitola se konkrétně věnuje situaci odborů v České republice a jejich roli v evropském vládnutí.

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
občanská společnost
politika (a postoje k politice)