popularizační článek
Křížková, Alena

Diskriminace žen na trhu práce