impaktovaný článek
Vajdová, Zdenka

Dráhy bydlení realizované prostřednictvím trhu

Vajdová, Zdenka. 2000. „Dráhy bydlení realizované prostřednictvím trhu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 57-66. ISSN 0038-0288.

Telefonická anketa s lidmi, kteří hledali bydlení prostřednictvíminzerce v lokálním tisku. V souboru 588 lidí, s nimiž byl rozhovor realizován,byli převážně lidé do 30ti let nejrůznějších profesí, osamostatĺující sejednotlivci, manželské nebo partnerské páry s dětmi nebo bez dětí, hledající samostatné bydlení, nebo bydlení lépe vyhovující. Jsou popsánydráhy bydlení podle rostoucí, klesající nebo téže disponibility k obydlíjako série zamýšlených přechodů mezi každými dvěma z pěti typů bydlení:bydlení s rodiči, ubytovna, podnájem, nájem, vlastnictví.

 

Left

Autoři: 
Témata: 
bydlení
metodologie výzkumu
životní styl