impaktovaný článek
Vlachová, Klára

Dynamika pozitivní a negativní stranické identifikace v České republice

Vlachová, Klára. 2003. „Dynamika pozitivní a negativní stranické identifikace v České republice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 39 (4): 487–508. ISSN 0038-0288.

Práce je věnována fenoménu stranické identifikace v západních i postkomunistických zemích, vývoji stranické identifikace v České republice od roku 1996 do roku 2000 a jejímu vztahu k volebnímu chování. Popisuje stranickou identifikaci pozitivní, která je chápána jako pozitivní vztah k volené straně, a stranickou identifikaci negativní, která je chápána jako negativní vztah k jiné než volené straně.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
volby (a volební výzkumy)