recenzovaný článek
Večerník, Jiří

Ekonomická transformace a "neoklasické chování"