recenzovaný článek
Křížková, Alena, Mrčela-Kanjuo, Aleksandra, Nagy, Beata

Enakost spolov na trgih delovne sile v Republiki Češki, na Madžarskem in v Sloveniji v obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k Evropski uniji

Křížková, Alena, Mrčela-Kanjuo, Aleksandra, Nagy, Beata. 2010. „Enakost spolov na trgih delovne sile v Republiki Češki, na Madžarskem in v Sloveniji v obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k Evropski uniji.“ Teorija in Praksa 47 (4): 646-670. ISSN 0040-3598.

V tem članku analiziramo podobnosti in razlike v postsocialističnem obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k EU (2000–2005) v treh državah s stališča enakosti spolov na trgih delovne sile. Predpostavka naše analize je, da je stopnja enakosti med spoloma na trgih delovne sile treh držav odvisna od naslednjih med seboj povezanih dejavnikov, ki se v treh državah razlikujejo: 1. sprememb na trgih delovne sile, 2. obstoječih mehanizmov plačanega dela in družine in 3. sprememb institucionalnega okvira in politik zaposlovanja v obdobju pristopa k EU. Namen članka je, da z analizo razlik med naštetimi dejavniki v državah, ki so bile vključene v raziskavo, prispevamo k razumevanju razlik v položaju žensk in moških na trgih delovne sile in v družbah Srednje in Vzhodne Evrope.