odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R.

Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska

Nešpor, Zdeněk R. 2009. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. Praha: Kalich. 576 s. ISBN 978-80-7017-129-5.

Encyklopedie je vůbec prvním pokusem o zmapování moderních českých, moravských a česko-slezských evangelických církví (a starokatolické církve) v zemském smyslu. Obsahuje popis jednotlivých sborů a církevních staveb Českobratrské církve evangelické (která vznikla spojením českojazyčných reformovaných a luteránů), někdejší Německé evangelické církve, Slezské církve evangelické a starokatolické církve. Zahrnuty jsou také evangelické sbory v Těšínsku, které po jeho rozdělení připadly Polsku. Součástí knihy je obšírná kapitola o vývoji českého, moravského a slezského evangelictví (a starokatolicismu) od 18. století do současnosti a uměleckohistorický rozbor evangelického církevního stavitelství v tomto období.

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita

Right