recenzovaný článek
Stegmaier, Mary, Klára Vlachová

The Endurance of the Czech Communist Party

Stegmaier, Mary, Klára Vlachová. 2009. „The Endurance of the Czech Communist Party.“ Politics & Policy 37 (4): 799-820. ISSN 1555-5623.

Dnešní existence komunistické strany v ČR z jejích historických kořenů a zejména z dopadu normalizace na její členskou základnu. V postkomunistickém období je však její volební úspěch svázán také s pozicí a politikou ČSSD. V článku ukazujeme, že KSČM má svou základnu postavenou na loajální podpoře starších voličů. Názory voličů KSČM jsou odlišné a levicovější než než názory voličů ČSSD a KSČM zaplňuje prázné místo na stranickém spektru.

Left

Témata: 
veřejná politika