popularizační článek
Večerník, Jiří

Existuje u nás střední vrstva?