recenzovaný článek
Poláková, Markéta

Gender jako předmět kulturologického výzkumu