Stáhnout PDF (18.41725 MB)
recenze publikace
Chaloupková, Jana

Hans-Jürgen Andreß and Dina Hummelsheim: When Marriage Ends: Economic and Social Consequences of Partnership Dissolution

Chaloupková, Jana. 2009. „Hans-Jürgen Andreß and Dina Hummelsheim: When Marriage Ends: Economic and Social Consequences of Partnership Dissolution.“ Central European Journal of Public Policy. 3 (2): 96-99. ISSN 1802-4866.

Recenzovaná kniha se zaměřuje změnu ekonomické situace po rozpadu partnerství z hlediska: 1. disponibilních příjmů, 2. účasti žen na trhu práce, 3. rezidenční mobility a 4) životní úrovně. Tato kniha předkládá systematickou analýzu ekonomických dopadů rozvodu a jejich genderových rozdílů v jednotlivých evropských zemích. Metodologicky se opírá případové studie a srovnávací mikro a makro analýzy vycházející z individuálních i agregovaných (kontextových) dat.