odborná kniha / monografie
Lux, Martin

Housing policy and housing finance in the Czech Republic during transition. An example of the schism between the still-living past and the need of reform

Lux, Martin. 2009. Housing policy and housing finance in the Czech Republic during transition. An example of the schism between the still-living past and the need of reform. Amsterdam: Delft University Press. 284 s. ISBN 978-1-60750-058-2.

Kniha obsahuje popis a hodnocení reformy systému bydlení v České republice a má dva hlavní cíle: zhodnotit reformu bytové politiky za využití zdokonalených metod ekonomie blahobytu a uvést hlavní faktory vysvětlující konkrétní dopady a výsledky této reformy.