kapitola v konferenčním sborníku
Buchtík, Martin

Hráč a divák - dvě perspektivy, jeden aktér?

Buchtík, Martin. 2014. „Hráč a divák - dvě perspektivy, jeden aktér? .“ In: Bártek, Tomáš; Buček, Silvester (eds.). Sborník z CONference 2013. Brno: Flow. ISBN 978-80-905480-6-0.

Cílem příspěvku je nahlédnout z perspektivy sociologa na diferenci mezi divákem (konzumentem filmu a divadla) a hráčem (primárně konzumentem rolových her, larpu), respektive popsat, jak je tato diference (de)konstruována z pozice hráče a jak souvisí s bojem o uznání jeho statusu oproti statusu diváka.
Ukazuje se, že přestože hráč i divák jsou konzumenty médií, která obsahují narativy, vizuální reprezentace, symboliku atp., jejich situace je odlišná, protože hráč se na rozdíl od diváka stává nejen konzumentem, ale také spolutvůrcem. Sledujeme vyprávění o tom, jakým způsobem hráč i divák unikají z reality, objevují ji, jsou jí vystavováni a jak jsou motivováni k její změně. Z toho plynou různé nároky na hráče i diváka kladené z hlediska estetiky, zábavy, konstrukce příběhu, aktivity a reprodukce.

Left

Autoři: 
Témata: 
životní styl