recenzovaný článek
Formánková, Lenka. 2010. „Ideály péče v kontextu nových sociálních rizik.“ Sociální studia 7 (2): 69-92. ISSN 1214-813X.

Teorie tzv. nových sociálních rizik (Taylor-Gooby 2004, Bonoli 2005) otevírají kritickou diskusi schopnosti moderních systémů sociální politiky sloužit v postindustriální společnosti jako nástroj ochrany před chudobou a sociálním vyloučením. Život v postmoderní společnosti sebou nese tzv. nová sociální rizika, která souvisejí se změnou výrobních procesů a organizace práce, s globalizací výroby a také s masovým vstupem žen na trh práce.
 

 

Left

Oddělení: 
Témata: 
gender
péče
práce
rodina
Sdílejte tuto stránku