Stáhnout PDF (34.208625 MB)
impaktovaný článek
Vlachová, Klára, Blanka Řeháková

Identity of non-self-evident nation: Czech national identity after the break-up of Czechoslovakia and before accession to the European Union

Vlachová, Klára, Blanka Řeháková. 2009. „Identity of non-self-evident nation: Czech national identity after the break-up of Czechoslovakia and before accession to the European Union.“ Nations and Nationalism 15 (2): 254–279. ISSN 1354-5078.

Ve studii analyzujeme současnou českou národní identitu. Porovnáváme výsledky analýz provedených na datech z let 1995 a 2003. Národní identitu chápeme jako konstrukt skládající se z několika prvků z nichž analyzujeme 4 – obraz národa, teritoriální identitu, národní hrdost a lásku k národu (Haller 2000). Co se týče obrazu národa, zabýváme se prvky definujícími kulturní národ (etnický národ) a politický národ (státní národ). Co se týče teritoriální identity, měříme lokalismus, regionalismus, patriotismus a kosmopolitismus (či Evropanství). Dále měříme národní hrdost obecně a národní hrdost na výkony kultury a státu. A nakonec identifikujeme dva typy lásky k národu – nacionalismus (lépe řečeno šovinismus) a patriotismus. Abychom představili komplexnější obrázek české národní identity, komparujeme ji s národní identitou v 11 vybraných evropských zemích. Závěrem se věnujeme analýze postojů Čechů k Evropské unii a národní identity používáme jako vysvětlující prvek podpory vládnutí EU.