recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

K původu a pramenům českého lidového spiritismu