Stáhnout PDF (62.148 MB)
impaktovaný článek
Šimon, Martin

Kontraurbanizace: chaotický koncept?

Šimon, Martin. 2011. „Kontraurbanizace: chaotický koncept?“ Geografie 116 (3): 231–255.

Tento článek se věnuje minulému i současnému vývoji debat o migraci na venkov – kontraurbanizaci v odborném diskurzu. Představuje historii pojmu a ukazuje jeho vývoj od prvního použití až po současnou pluralitu významů a interpretací. Na pozadí historického vývoje pojmu jsou diskutovány klíčové sporné otázky, které musí výzkumník při operacionalizaci kontraurbanizace řešit. Text ukazuje posun výzkumů kontraurbanizace přes studium systému osídlení k lokální dimenzi kontraurbanizace a ke studiu diskurzivní produkce kontraurbanizace. Teoretické zarámování kontraurbanizace a současná rezidenční decentralizace v České republice jsou propojeny v nástinu výzkumné agendy kontraurbanizace v České republice. V závěru autor konstatuje potřebu nových přístupů k migracím do venkovského prostoru.

Left

Témata: 
ekonomie
migrace a mobilita
životní styl