kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

Lidové modlitební knížky 18. a 19. století

Nešpor, Zdeněk R. 2009. „Lidové modlitební knížky 18. a 19. století.“ Pp. 47-55 in Šimková, Anežka (ed.). Růžová zahrádka. Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století. Olomouc: Muzeum umění Olomouc a Arbor vitae. 264 s. ISBN 978-80-87149-18-8.

Obsáhlá publikace s 333 barevnými reprodukcemi, vycházející u příležitosti stejnojmenné výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc, poprvé komplexně seznamuje čtenáře s fenoménem rukopisných modlitebních knížek 18. a 19. století, které jsou fascinující a nedoceněnou kapitolou historie knižní kultury dvojjazyčného českého a moravského venkova. Předlohami pro jejich opisy byly tehdy hojně rozšířené tisky modlitebních knih; ručně je opisovali, zdobili a ilustrovali nejčastěji učitelé a jiní laici, a dodávali jim tak novou výtvarnou kvalitu. Odborná teoretická část knihy doplněná obrazovým doprovodem obsahuje studii Jana Poše, původního majitele této ojedinělé sbírky modlitebních knížek, která je zaměřena na výtvarné kvality rukopisů, další studie Pavla Černého, Zdeňka R. Nešpora a Jana Kvapila uvádějí tyto artefakty do obecnějších kulturněhistorických souvislostí, textovou část doplňuje vzpomínková esej Jiřího Šalamouna, věnovaná sběrateli Janu Pošovi. Těžištěm knihy jsou obrazové medailony jedenapadesáti vybraných českých a německých rukopisů, ukazující v rozsáhlé obrazové příloze na rozmanitost výtvarných přístupů jednotlivých autorů. Součástí publikace je německé a anglické resumé. (rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století : sbírka Jana Poše).

Left

Oddělení: 
Témata: 
náboženství a religiozita