odborná kniha / monografie
Novák, Miroslav, Klára Vlachová

Linie štěpení v České republice a v Klatovech. Komparace národní úrovně s příkladem konkrétní lokality

Novák, Miroslav, Klára Vlachová. 2001. Linie štěpení v České republice a v Klatovech. Komparace národní úrovně s příkladem konkrétní lokality. Sociologické texty / Sociological Papers 01:08. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 30 s. ISBN 80-7330-002-8.

Práce se věnuje testování přítomnosti a relevance tří štěpících linií v prostoru voličů na národní a na lokální úrovni. Testovanými liniemi jsou ekonomický populismus - tržní liberalismus, libertarianismus - autoritarianismus a náboženství a morálka - sekularita a tolerance. Pro analýzy na národní úrovni jsou používána data, která pocházejí z mezinárodních výzkumů a byla získána s použitím "mezinárodních škál", pro analýzy na lokální úrovni jsou používána data ze specifického lokálního výzkumu a byla získána s použitím specifického instrumentu.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
regiony
volby (a volební výzkumy)