recenzovaný článek
Mitchell, Eva

Maternity Leave: Where We Stand Compared to Europe

Mitchell, Eva. 2008. „Maternity Leave: Where We Stand Compared to Europe.“ Czech Demography 2 (1): 111-124. ISSN 1802-7881.

Článek detailně analyzuje a srovnává pojetí mateřské dovolené v ČR a vybraných státech EU. Diskutována je zejména délka a podmínky mateřské dovolené (MD) a výše vypláceného příspěvku v mateřství. Výsledkem analýzy je žebříček zemí vytvořený na základě průměrného skóru, kombinujícího celkový objem peněz vyplacený na příspěvku v mateřství v průběhu mateřské dovolené a podíl hrubé měsíční mzdy nahrazený v jednom měsíci MD.

Left

Autoři: 
Témata: 
EU
mzdy a příjmy
péče
rodičovství
sociální politika