Stáhnout PDF (173.607875 MB)
Náhled PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
odborná kniha / monografie
Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová.

Mentoring: co v příručkách nenajdete

Kateřina Cidlinská, Martina Fucimanová. 2017. Mentoring: co v příručkách nenajdete. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. . 135. ISBN 978-80-7330-311-2. Dostupné z: http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2017/11/mentoring_kniha2017.pdf.

Publikace se zaměřuje na vliv formálního mentoringového vedení na rozjezd pracovních drah začínajících vědkyň a vědců v doktorandské a postdoktorské fázi akademické dráhy. Prostřednictvím rozhovorů s absolventkami a absolventem mentoringového programu Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd CR přináší publikace vhled do situace začínajících výzkumnic a výzkumníků v ČR působících v rozmanitých oborech na různých typech institucí. Seznamuje s jejich představami o vědecké práci a vlastní kariéře a s aktuálními překážkami v jejich profesním rozvoji, s jejichž překlenutím chtěli v rámci mentoringového programu pomoci. Kniha naznačuje, jakým směrem vést personální politiky veřejných výzkumných institucí zaměřené na profesní rozvoj začínajících vědců a poskytuje inspiraci pro koordinátory mentoringových programů ve vědě.