nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Možnosti a oblasti akcí pro dosažení rovnosti - profesní rozvoj, organizace práce a kultura prostředí

Křížková, Alena. 2003. „Možnosti a oblasti akcí pro dosažení rovnosti - profesní rozvoj, organizace práce a kultura prostředí.“ Výhody : zpravodaj zaměstnaneckých výhod - (11): 24-25.

Článek blíže ukazuje tři oblasti, kde je třeba zavádět akce na podporu genderové rovnosti v organizacích: profesní rozvoj,organizace práce, kultura pracovního prostředí. Jde zároveň o koncept mentoringu na řídících pozicích a možnosti zavádění pracovní flexibility.